Veilige werkplek

Gedragsproblemen en uitdagingen komen veel voor. Het is vaak niet nodig om paarden intern op te nemen om te trainen. Daarom bied ik ‘hulp aan huis’; probleemgedrag van het paard op de eigen stal trainen, mits deze omgeving veilig genoeg is. Wat ik van de veiligheid verwacht is per probleem anders.

Bij trailerladen is de plek al veilig wanneer dit op een ruime plek is zonder verkeer. Er is bijvoorbeeld geen bak nodig. Bij veel ander uitdagend gedrag is een afgesloten bak of paddock wel vereist. Zooals bijvoorbeeeld bij het zadelmak maken van een paard, of het herstarten van dit traject. Ook schrikachtig gedrag, agressief gedrag en bekappproblemen worden in eerste instantie getraind in een afgesloten bak of  paddock.

Tijdens de intake zal zal dit altijd besproken worden.