img_8330Equistatera; What’s in a name..
Equistatera is een vervoeging van twee Latijnse woorden, equus (paard) en statera (balans).

In het werken met paarden draait alles om balans. In de samenwerking met het paard en dien je telkens de balans te vinden tussen de samenwerking en het leiderschap. De balans tussen training en welzijn en arbeid en ontspanning zijn onontkoombaar.

Wat is het natuurlijk gedrag van het paard (nature) en wat leren we hem aan (nurture)? Deze balans komt telkens terug. Equistatera probeert vanuit deze balans te werken en desnoods de balans te herstellen. De trainingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op het natuurlijk gedrag van het paard en de leidende rol van de mens.

Ik geloof in een optimale samenwerking tussen mens en paard waarin welzijn, passie, plezier en veiligheid de kernbegrippen zijn. Met een kritische blik naar onszelf, begrip voor het paard en zijn natuurlijke gedrag en goede communicatie kunnen we de samenwerking en trainingen optimaliseren.

Ik wil een breed draagvlak creëren onder paardenmensen als het gaat om gedrag en welzijn van paarden. Door mijn kennis en ervaring te delen met anderen wil ik bereiken dat ook anderen op een veilige manier en met meer gemak en plezier omgang hebben met paarden. Probleemgedrag en uitdagingen kunnen worden getraind om zo de samenwerking te verbeteren en veiligheid, ontspanning en plezier te brengen in de samenwerking en omgang met paarden. Ook de basisprincipes van grondwerk en leiderschap dragen bij aan de optimale samenwerking en omgang.

Daarom bied ik diensten aan zoals lessen en clinics en bied ik ‘hulp aan huis’; probleemgedrag van het paard op de eigen stal trainen, mits deze omgeving veilig genoeg is.